Burchak tipidagi suv o'tkazmaydigan bolg'acha havo valfi